På denna sida vill vi bejaka linsens magi. Att för ett ögonblick om kanske en hundratjugofemtedels sekund bevara ett nu som är lika snabbt gånget som det uppstod. Ibland kompletteras bilderna av en text.
 Dessutom har vi vår lilla månatliga bildtävling.


Månadens bild 
Botaniska trädgården i Uppsala
Svart - brunt - kallt
Frostnupen småstad 
Konsten att leka konsertfotograf 
Dimma
När staden stängt för dagen
Staden förr och nu
Eko-templet
Vårens dofter i färg
Gråvintern
En bild - en berättelse