Botaniska trädgården i Uppsala

Botaniska trädgården i Uppsala anlades 1655 av Olof Rudbeck den äldre och är Sveriges äldsta botaniska trädgård. Det fanns så småningom mer än 1800 växtarter i trädgården som från början låg vid Fyrisån i stadsdelen Svartbäcken. Den stora stadsbranden i Uppsala 1702 förstörde stora delar av trädgården och på grund av ekonomiska skäl förföll den under en period.


Botaniska trädgården från slottet


Trädgården vaknade till liv igen när Carl von Linné 1741 blev föreståndare. Med hjälp av sin kunskap och sina kontakter över hela världen hade han snart sett till att den blev en av de främsta trädgårdarna i världen. Men då den låg så nära Fyrisån var det inte bra att odla där då det lätt blev översvämningar. Trädgården var dessutom trångbodd och år 1787 donerade Gustav III Uppsala slottsträdgård till Universitetet för att användas som en ny botanisk trädgård. Pengar donerades av kungen så att Linneanum kunde byggas. I den byggnaden finns Botaniska trädgårdens orangeri. Både barockträdgården och Linneanum är kulturminnesmärkta. I sitt donationsbrev skrev Gustav III att barockträdgården skall hållas i samma skick som den var när den donerades! Det har skett en stor restaurering 1974 och då återställdes den efter den ursprungliga planen som arkitekten Carl Hårleman ritade på 1750-talet. Botaniska trädgården har utvidgats i flera omgångar under både 1800-talet och 1900-talet med bland annat nya funktionella växthus. 


Slottet sett från Botaniska trädgården

 


Lavendel

 


NäckrosdammenTrädgårdens främsta uppgift är än idag att ge service till forskning och undervisning men den har med tiden öppnats för allmänheten. Den fungerar som ett levande växtmuseum och har mer än 100.000 besökare varje år.


Parken

 


Parken igenHösten 2011 startades anläggningen av ett nytt systematiskt kvarter nedanför Tropiska växthuset och det ska vara gjort i form av en lind och stå klart i slutet av 2012. Mats Lindegren har ritat det systematiska kvarteret och han kommer även att vara delaktig i att gestalta ett nytt fjällparti i Botaniska trädgården, som börjar anläggas hösten 2012. 

Orangeriet i Botaniska trädgården byggdes för drygt 200 år sedan då orangerierna hade sin storhetstid i Sverige. I början av 1800-talet ersattes de av helglasade växthus. Orangeriet i Uppsala är ett av de få orangerier i Sverige som fortfarande används till sitt ursprungliga ändamål. Huset där orangeriet ligger heter Linneaum, ritat av arkitekten O.S. Tempelman och det invigdes den 23 maj 1807 då det var 100 år sedan Carl von Linné föddes. Kvar från Linnés tid är bland annat Linnelagarnrna, fyra av Carl von Linnés lagerträd som odlats i jättebaljor i 250 år. I den kalla delen av orangeriet odlar man förutom dessa växter bland annat fikon, apelsin och olivträd. En stor samling med 800 arter av kaktusar finns ochså där och den äldsta kaktusen, en pelarkaktus, har odlats i Uppsala sedan 1720 av Olof Rudbeck den yngre och senare även Carl von Linné. Sommartid flyttas orangeriväxterna ut i trädgården och står ute från maj till oktober. Under den perioden används orangeriet till att anordna utställningar, konserter och fester.


Orangeriet


I det Tropiska växthuset odlar man växter som ursprungligen hör hemma i varmare klimat än vårt svenska. Du kan gå bland orkideer, lianer, palmer och insektsätande växter och här finns ochså växter från öken, regnskog, stäpp och savann. I växthuset finns även många tropiska kulturväxter som utgör råvaror till produkter vi använder dagligen i Sverige. En av de största växthusväxterna är jättenäckrosen Victoria.

Anita