Kategori Ethel (s)kallar

Ethel (s)kallar: Om att tillfälligt ha sin boplats i Portugal

ethel-skallar-bild_med-text1_600

Jag tänker tillbaka på de misstag vi gjorde och kulturkrockar vi råkade ut för i början av vår vistelse. Och fortfarande gör. Att komma till ett nytt land där man inte kan varken språk eller kultur blev trots allt lättare än vi anat.

Vi anlände till Nazaré i Portugal en onsdag kväll i början av oktober 2019. En helt vanlig kväll för många. Inte för oss. Vi bilade visserligen hit och hade under resan vant oss vid att prata och förstå andra språk, som tyska och engelska och lite franska. Och danska. Nej, inte danska. Det var besvärligast...

Se mer

Ethel (s)kallar: Om Monarki

ethel-skallar-bild_med-text1_600

Varför har vi monarki i ett av världens mest demokratiska länder? Den frågan har jag ställt mig i många år nu. Jag kan tyvärr inte påstå att jag har fått några tillfredsställande svar.

Jag gick med i Republikanska Föreningen för ungefär tolv år sen. Under ett anfall av frustration över hur odemokratiskt det var med monarki kastade jag mig över datorn och skickade in min medlemsansökan. Sen har jag visserligen inte engagerat mig i organisationen genom att arbeta aktivt i den, bara betalt min årliga avgift, men inte blivit mindre övertygad under åren. Snarare tvärtom.

Fö...

Se mer

Ethel (s)kallar: Hur vi fungerar eller inte fungerar i grupp

ethel-skallar-bild_med-text1_600

Hur vi fungerar eller inte fungerar i grupp

Visst är det intressant att fundera över de roller vi tilldelas i olika sociala grupper? Vissa tänker nog att de aktivt väljer sin roll och gillar den. De vill inte ändra på något, allt är precis som det ska. Andra förbannar sin plats som de tilldelats i hierarkin.

Under många år har jag grubblat på ett gruppfenomen som jag, utan att förstå varför, ofta fått finna mig i. Nämligen hur ledigt och lätt den ”starkaste” personen i en samling människor tar hela utrymmet. Dominerar. Hela tiden. Vi andra får förmånen att lyssna …

Jag m...

Se mer

Ethel (s)kallar: Kvinnor och tjejer och vad vi gör med oss själva

ethel-skallar-bild_med-text1_600

Kvinnor och tjejer och vad vi gör med oss själva

Varför tror vi att vi inte får se ut som vi ser ut? Flickor och kvinnor ändrar sina kroppar mer än någonsin tidigare. Korrigerar oss. Är det, det vi tror att vi gör? För vad? För vem? Blir vi lyckligare? Rikare? Mer beundrade?

Under min uppväxt, från och med att jag fyllde tonår, blev kraven på hur jag skulle bättra på mitt utseende större. På egen uppmaning eller andras, var den ena började och den andra tog vid var oklart. Men det är klart att jag uppmärksammade förändringen i blickar från män och killar...

Se mer

Ethel (s)kallar: Homo sapiens invasion av planeten Tellus

ethel-skallar-bild_med-text1_600

Homo sapiens invasion av planeten Tellus

Hur länge ska arten Homo sapiens få bre ut sig över jorden och snart, möjligtvis en gång för alla, av egennyttiga skäl tränga bort andra djur och därmed i förlängningen även utrota sin egen art?

Vid sidan av andra allvarliga problem som utgör en fara för allas vår tillvaro såsom miljöförstöring och global uppvärmning, framträder ett annat kraftigt hot: människan som art och som jordens fiende nummer ett. Jag läste på nätet att vi är 7,3 miljarder människor som bor på vår planet idag. Enligt FN kommer vi att vara 8,5 miljarder år 2030...

Se mer