Kategori Månadskrönikan

Månadskrönikan maj -22

MÅNADSKRÖNIKAN


Maj 2022

Människan skulle behöva en uppgradering. Hon skulle behöva utvecklas – evolveras. En tredje arm och hand vore av godo eftersom många saker kräver att man jobbar med två händer. Då den moderna människan verkar ha svårt att släppa mobilen ifrån sig skulle en tredje hand vara av godo för arten. Dessutom skulle det vara nödvändigt med en bättre simultankapacitet så att hon kan koncentrera sig på det hon borde göra samtidigt som hon spelar Candy Crush (eller vad det nu är som fängslar alla så oerhört i skärmen).

För att inte tala om detta med krig...

Se mer