Kategori Essäer

En gränsbygd – då och nu, en essä

GAMMAL GRÄNSBYGD
Här röjde våra fäder mark
och byggde gård och kyrka.
Blandade sitt bröd med bark
och vann sin sega styrka

Här har krig och ofred rått
och härar bränt och härjat
Här blev ofta bondens lott
att mista allt han bärgat.

Men ständigt byggdes upp igen
vad våld och brand lagt öde.
Kultur och odling lever än
på arvet från de döde

Ej längre färgas himlen röd
av övertända logar
och ingen saknar salt och bröd
i södra Smålands skogar.

Men tacksamt må vi minnas dem
som gav oss land och lagar
och envist värjde jord och hem
i svunna, svåra dagar
VELO

Det ...

Se mer