Kategori Essäer

Tallrik & Glas – 16 april 2022

TallrikGlas_600

Ägg-Vinjett_600

Osynliga ägg och egg
I den historiska Svenska Akademins Ordbok, SAOB (inte att förväxla med SAOL, Svenska Akademins Ordlista, som speglar nutidssvenskan), finns inte ordet ägg med. Ordboken som började skrivas redan på 1800-talet har bara hunnit till bokstaven Å.

SAOL däremot, definierar ägg som ”ett livsmedel från främst hönor”.

I den tredje ordboken SO, Svensk Ordbok (utgiven av Svenska Akademin, förstås), är man omständligare: ”rundad, något lång­sträckt och i ena änden spetsigare bildning med hårt, sprött skal, som fram­bringas av fågel­hona och som fågelunge kan ut­vecklas u...

Se mer

En gränsbygd – då och nu, en essä

GAMMAL GRÄNSBYGD
Här röjde våra fäder mark
och byggde gård och kyrka.
Blandade sitt bröd med bark
och vann sin sega styrka

Här har krig och ofred rått
och härar bränt och härjat
Här blev ofta bondens lott
att mista allt han bärgat.

Men ständigt byggdes upp igen
vad våld och brand lagt öde.
Kultur och odling lever än
på arvet från de döde

Ej längre färgas himlen röd
av övertända logar
och ingen saknar salt och bröd
i södra Smålands skogar.

Men tacksamt må vi minnas dem
som gav oss land och lagar
och envist värjde jord och hem
i svunna, svåra dagar
VELO

Det ...

Se mer