Fyra färger 
oljemålningar av mazken

 
Spades - up my sleeve

 

 
Broken Hearts

 

 
Diamonds - a clean cut
 
Clubs - the threat