Månadens bild, december 2012


Foto: Anita

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Runners up:


Foto: Mats Klasson


Foto: mazken


Foto: Anita


Foto: mazken


Foto: Anita


Foto: Mats Klasson (jo bilden ska vara vänd så här)


Foto: Anita