Raffaels Röda Jultrådar 2021 – 9 december

Raffaels Röda Jultrådar 2021_600

 

Först facit och resultat från 5 december

Facit:
Röd tråd: Låtar aktuella 1969

A – Kör långsamt – Family Four & Inger Öst (från LP:n Kör långsamt )
B – Ljuva sextital – Brita Borg (släpptes som singel med låten Jan Öiwind Swahn på andra sidan)
C – Carry that weight – The Beatles (från Abbey road)
D – Små lätta moln – Pugh Rogefeldt (från Ja, dä ä dä)
E – Fritiof Anderssons paradmarsch – Cornelis Vreeswijk (från Cornelis sjunger Taube )

Resultat:
10 poäng: Bosse Freij, Tor Hunemark, Anita, Anna Linder, Raffael Otte

Totalpoäng:
20 poäng: Bosse Freij, Tor Hunemark
18 poäng: Anna Linder, Raffael Otte
11 poäng: Anita
8 poäng: Ethel Hedström

Kommentar:
Fyra låtar som gavs ut månåret 1969, för att anknyta till en annan röd jultråd. Den femte, dvs Kör långsamt med Family Four & Inger Öst kom ut på singel redan i november 1968, men fick sitt verkliga genombrott under 1969 då låten blev listetta på Svensktoppen. Den låg på Svensktoppen i 9 veckor och på Kvällstoppen 8 veckor, januari-mars 1969. Låten kom även med på Family Four & Inger Östs LP Kör långsamt som också kom 1969.
Alla fem som svarade fick 10 poäng denna gång. Grattis!


Innan ni börjar med uppgiften, läs REGLERNA längst ner noggrant, om ni inte redan gjort det.


Torsdagen den 9 december


L E D T R Å D A R:


A – RRJ2021-09A_400


B – Kuvert


C – Taggigt


D –  Låda


E – RRJ2021-09E_400
R E G L E R 
(läs noga igenom)
Märk väl att inskickade svar EJ får kompletteras eller ändras.
Svar tas emot per mejl till rjul@kafe-k.se fram till kl 23.00 tre dagar efter att uppgiften publicerats.

I 4 omgångar (en ny uppgift var fjärde dag) med start onsdagen den 1 december 2021 ska det försökas letas jultrådar. Det gäller att hitta den röda tråden (en gemensam nämnare) med hjälp av de ledtrådar man får. Man ska dessutom förklara hur varje ledtråd hänger ihop med den röda tråden (inte ledtrådarna sinsemellan).

Helt rätt svar med godtagbara förklaringar till varje ledtråd ger 10 poäng. Därefter i fallande skala om man har delvis rätt, eller inte kan förklara alla ledtrådarna. Huvudprincipen är att rätt angiven röd tråd (gemensam nämnare) ger 5 poäng och varje rätt förklarad ledtråd ger 1 poäng vardera. Försök förklara hur ledtrådarna hänger samman med den gemensamma nämnaren, så noggrant och utförligt som möjligt. Ett tips: Om det i någon ledtråd visas en bild på en eller flera personer, försök identifiera och namnge personerna. I ljud- och musikklippen ange vad som hörs i dem: person, från vilket sammanhang klippet är hämtat, låt, artist, grupp osv. Inte alltid det behövs, men i många fall kan det vara helt avgörande om det delas ut poäng eller inte.

Några få dagar förekommer också uppgifter som har specialregler, men dessa förklaras i anslutning till själva uppgiften.

Svar ska mejlas in till rjul@kafe-k.se senast kl 23.00 tre dagar efter att uppgiften publicerats.
Exempel: På uppgiften publicerad den 1 december, ska svar vara inskickat senast den 4 december kl 23.00
Den 5 december publiceras sen en ny uppgift.

För att inte riskera att svaret inte hinner fram i tid, vänta INTE med att skicka in svaret i sista minuten, eller sista timmen. Det har tidigare hänt att man skickat in för sent. Var ute i god tid!

Viktigt: Mejlat svar får inte ändras eller kompletteras. Ange också ert namn eller nick som kan användas i poängställningslistan.

Tillsammans med ny uppgift, publiceras också facit på föregående uppgift hur många poäng som delats ut, samt total poängställning.

Uppgifter som innehåller ljudklipp kan även ses i en eller flera videofilm(er). Anledningen är att ljudspelaren som vi använder här inte fungerar på alla plattformar. Om videospelaren inte fungerar för er, var vänlig meddela det, så skickar jag film- eller ljudfilerna per e-post.

Eftersom uppgifterna i år är så få för Raffael, utdelas inga priser. Han får nöja sig med äran.

Övriga tävlande får också gärna skicka in sina svar på Raffaels Röda Jultrådar och får sina poäng redovisade, men deltar utom tävlan.
Välkomna!

Röda Jultråden (och Raffaels Röda Jultrådar 2021) kan kommenteras på Facebook (Röda Jultråden 2021 har en evenemangssida där). Undvik att avslöja för mycket av svaren där, innan varje dags svarstid gått ut, men kommentera och diskutera gärna fritt när facit givits.

Lämna en replik

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>