Spretiga fingrar – Del 12

spretigafingrar

 

Här finns normalt den första versionen av Kaddish.
Den jag påbörjade en gång runt 2012, då Mats så vänligt frågade om jag ville vara med i ett projekt, kallat ’Spretiga fingrar’. Jag svarade gärna ”JA!”.

Först var det meningen att Kaddish skulle bli en kort historia, kanske en sida eller två högst. Fast jag överrumplades alldeles för Kaddish ville bli längre ja, mycket längre. Allt mer detaljrik blev den och allt mer innehåll visade sig och allt krävde att få följa med ut i berättelsen. Det är inte alltid jag har ett val när jag skriver. Ibland får jag helt enkelt ge mig och låta det som behöver berättas få komma fram, låta allt få visa sig. Så blev det nu. Och då jag blivit klar med berättelsen till Mats och Kafé K, var jag ändå inte färdig. Det var mer som ville ut, mer som behövde sägas. Så jag skrev om och skrev vidare. Först nu, tre år senare kan jag säga att den är, i det närmaste färdig. ”Kaddish”.

Den kommer ut i sin helhet på boförlaget Langenskiöld i en bok med korta historier. Boken har också fått sitt namn efter berättelsen: ”Kaddish, historietter”

Mats har varit vänlig att låta den första versionen vila i alla fall till år 2017. Det tycker jag är bra så att den nuvarande versionen får ges ut i fred, att låta den slutgiltiga versionen få finnas för sig, I alla fall ett tag.

Stockholm i augusti 2015
Henry Bronett

KADDISH (är hebreiska och betyder Helig).
Själva bönen är Arameiska (qaddis) som var det judiska folkets ’talspråk’ under en lång period. Den nuvarande versionen kan spåras till ca. 800 evt. Bönen var inte från början en bön för de hädangångna, utan blev det först ca. 1100 evt.
Kaddishbönen, är en lång hyllning till Gud. Den är ett ödmjukt erkännande av Hans enorma kraft inför vilken vi inte har något val annat än att ge upp, att acceptera den i all sin skönhet och grymhet.

2 kommentarer till Spretiga fingrar – Del 12

  • Ethel  säger:

    Fint om en människa som finner sig själv. Att vi ärver så mycket från våra föräldrar inser vi (jag) efter många års livserfarenhet.

  • Mats Klasson  säger:

    En känsla av att världen och historien öppnar sig, infinner sig hos mig när jag läser den här delen. I dessa ändrade förutsättningar öppnar sig också möjligheter.

Lämna en replik

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>