Röda Jultråden 2020 – Testuppgift 2

rjt2020_logga_600

Testuppgift 2 – 13 november 2020

Innan ni tar itu med uppgiften, läs reglerna längst ner på sidan, om ni inte redan gjort det.

 

Snubben & Snumman_Test2_600

Klicka på bilden ovan för att få högupplöst bild i nytt fönster.


Ledtrådarna i bild- och textformat:

 rjt2020_Test2_A_300


 B

rjt2020_Test2_B_300

 


C
rjt2020_Test2_C_300


D

rjt2020_Test2_D_300


E
rjt2020_Test2_E_300
R E G L E R för Testuppgifterna (i november)
(läs noga igenom)

Varje fredag publiceras uppgiften. Man har sedan hela veckoslutet på sig fram t o m söndagen kl 24.00 att mejla in sina svar till rjul@kafe-k.se

Inskickat svar får EJ kompletteras eller ändras.

Facit och resultat meddelas sen i början av nästa vecka och på nästa fredag kommer en ny testuppgift.

Finns det minst en ljudledtråd i uppgiften, presenteras den också som en film, där samtliga fem ledtrådar ingår.

Poängen som delas ut på testuppgifterna tas INTE med i huvudtävlingen i december, utan ska ses som en hänvisning till hur det hela kommer att fungera och förstås som en värdemätare på hur väl den tävlande klarat sin uppgift.

För övrigt gäller samma regler som för huvudtävlingen i december, se nedan.R E G L E R

(läs noga igenom)
Märk väl att inskickade svar EJ får kompletteras eller ändras.
Svar tas emot per mail till rjul@kafe-k.se fram till kl 23.00. 

I 24 omgångar med start tisdagen den 1 december 2020 ska det försökas letas jultrådar. Det gäller att hitta den röda tråden (en gemensam nämnare) med hjälp av de ledtrådar man får. Man ska dessutom förklara hur varje ledtråd hänger ihop med den röda tråden (inte ledtrådarna sinsemellan).

Helt rätt svar med godtagbara förklaringar till varje ledtråd ger 10 poäng. Därefter i fallande skala om man har delvis rätt, eller inte kan förklara alla ledtrådarna. Huvudprincipen är att rätt angiven röd tråd (gemensam nämnare) ger 5 poäng och varje rätt förklarad ledtråd ger 1 poäng vardera. Försök förklara hur ledtrådarna hänger samman med den gemensamma nämnaren, så noggrant och utförligt som möjligt. Ett tips: Om det i någon ledtråd visas en bild på en eller flera personer, försök identifiera och namnge personerna. I ljud- och musikklippen ange vad som hörs i dem: person, från vilket sammanhang klippet är hämtat, låt, artist, grupp osv. Inte alltid det behövs, men i många fall kan det vara helt avgörande om det delas ut poäng eller inte.

Några få dagar förekommer också uppgifter som har specialregler, men dessa förklaras i anslutning till själva uppgiften.

Svar ska dagligen, eller de dagar då man kan eller vill svara, mejlas in till rjul@kafe-k.se senast kl 23.00.

För att inte riskera att svaret inte hinner fram i tid, vänta INTE med att skicka in svaret i sista minuten, eller sista timmen. Det har tidigare hänt att man skickat in för sent. Var ute i god tid!

Viktigt: Mejlat svar får inte ändras eller kompletteras. Ange också ert namn eller nick som kan användas i poängställningslistan.

Julaftonens fråga kan man dock svara på ända fram till och med Annandag jul kl 24.00

Tillsammans med ny uppgift, publiceras varje dag också facit på föregående dags uppgift och vilka som fått poäng, samt total poängställning.

Uppgifter som innehåller ljudklipp kan även ses i en eller flera videofilm(er). Anledningen är att ljudspelaren som vi använder här inte fungerar på alla plattformar. Om videospelaren inte fungerar för er, var vänlig meddela det, så skickar jag film- eller ljudfilerna per e-post.

De bästa tävlanden efter 24 omgångar får priser. Hur många priser beror på totalt antal deltagare.

Precis som tidigare år delas det även ut flitpris till de allra flitigaste. Bland dem som INTE erhåller något ordinarie pris får den/de som svarat (oavsett kvalitet på svaren) på flest frågor under flest dagar flitpris. Även här står antalet priser i relation till antalet deltagare. Skulle det behövas någon särskiljning, om flera ligger lika flitmässigt, kan antalet rätta svar fälla avgörandet.

Välkomna!

Röda Jultråden kan kommenteras på Facebook (Röda Jultråden 2020 har en evenemangssida där). Undvik att avslöja för mycket av svaren där, innan varje dags svarstid gått ut, men kommentera och diskutera gärna fritt när facit givits.

Lämna en replik

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>