Röda Jultråden 2019 – 5 december

rjt2019_logga_600

Torsdagen den 5 december

Innan ni tar itu med uppgiften, läs först noggrant igenom reglerna längst ner på sidan, om ni inte redan gjort det.

Identifiera de fem ledtrådarna och förklara vilken gemensam nämnare (röd tråd) de har. Förklara också på vilket sätt varje ledtråd hänger ihop med den röda tråden.

Facit:
Röd tråd: Hedebyborna
Ledtråd A: Nina Gunke spelade Märta, Svenssons dotter i TV-serien.
Ledtråd B: I TV-serien spelades fjärsmännen av Dan Sjögren och Anders Ek.
Ledtråd C: Författaren till Hedebyborna, Sven Delblanc, föddes i Kanada 1931.
Ledtråd D: Delar av TV-serien spelades in i Trosa och Vagnhärad.
Ledtråd E: Allan Svensson spelade Erik Gustafsson, Rävfarmarns son.

Resultat:
10 poäng: Bille Karlsson, Bo Karlsson, Bosse Freij, Ethel Hedström, Anita
9 poäng: Tomas

Totalpoäng:
38 poäng: Bosse Freij
33 poäng: Bille Karlsson, Ethel Hedström
31 poäng: Anita
25 poäng: Tomas
24 poäng: Bo Karlsson
19 poäng: Lars Ahlinder

Flitligan:
4 svar: Bille Karlsson, Bo Karlsson, Bosse Freij, Ethel Hedström, Tomas, Anita
2 svar: Lars Ahlinder

Kommentar:
Verkar ha varit en betydligt lättare uppgift idag.
Med ordet ”Brandinspektion” beskriver Bo Karlsson ledtråd B. Det var så roligt och så träffande att det givetvis blir poäng på det. Den förste fjärsmannen (spelad av Dan Sjögren) använde detta ord för att sen bli mutad med brännvin. Den andre fjärsmannen, tidigare frälsningssoldaten Emanuel Olsson (spelad av Anders Ek) var det betydligt svårare att muta med starka drycker, men till slut lyckas även det. Tomas missade Delblancs födelseland.


A
Back från Teg


B
Servitris, tärning, saxofon


C
Filips med F, blås hos Kent


D
Fönsteröppning, flygande fågel, hemvägar


E
Sergels torg


Regler (läs noga igenom)
Märk väl att inskickade svar EJ får kompletteras eller ändras.
Svar tas emot per mail till rjul@kafe-k.se fram till kl 23.00. Observera den nya e-postadressen!

I 24 omgångar med start söndagen den 1 december 2019 ska det försökas letas jultrådar. Det gäller att hitta den röda tråden (en gemensam nämnare) med hjälp av de ledtrådar man får. Man ska dessutom förklara hur varje ledtråd hänger ihop med den röda tråden (inte ledtrådarna sinsemellan).

Helt rätt svar med godtagbara förklaringar till varje ledtråd ger 10 poäng. Därefter i fallande skala om man har delvis rätt, eller inte kan förklara alla ledtrådarna. Huvudprincipen är att rätt angiven röd tråd (gemensam nämnare) ger 5 poäng och varje rätt förklarad ledtråd ger 1 poäng vardera. Försök förklara hur ledtrådarna hänger samman med den gemensamma nämnaren, så noggrant och utförligt som möjligt. Ett tips: Om det i någon ledtråd visas en bild på en eller flera personer, försök identifiera och namnge personerna. I ljud- och musikklippen ange vad som hörs i dem: person, från vilket sammanhang klippet är hämtat, låt, artist, grupp osv. Inte alltid det behövs, men i många fall kan det vara helt avgörande om det delas ut poäng eller inte.

Några få dagar förekommer också uppgifter som har specialregler, men dessa förklaras i anslutning till själva uppgiften.

Svar ska dagligen, eller de dagar då man kan eller vill svara, mailas in till rjul@kafe-k.se

Man kan maila in svar på aktuell dags fråga fram till kl 23.00. För att inte riskera att svaret inte hinner fram i tid, vänta INTE med att skicka in svaret i sista minuten, eller sista timmen. Det har tidigare hänt att man skickat in för sent. Var ute i god tid!

Julaftonens fråga kan man dock svara på ända fram till och med Annandag jul. Mailat svar får inte ändras eller kompletteras. Ange också ert namn eller nick som kan användas i poängställningslistan.

Tillsammans med ny uppgift, publiceras varje dag också facit på föregående dags uppgift och vilka som fått poäng, samt total poängställning.

Uppgifter som innehåller ljudklipp kan även ses i en eller flera videofilm(er). Anledningen är att ljudspelaren som vi använder här inte fungerar på alla plattformar. Om videospelaren inte fungerar för er, var vänlig meddela det, så skickar jag film- eller ljudfilerna per e-post.

De bästa tävlanden efter 24 omgångar får priser. Hur många priser beror på totalt antal deltagare.

Precis som tidigare år delas det även ut flitpris till de allra flitigaste. Bland dem som INTE erhåller något ordinarie pris får den/de som svarat (oavsett kvalitet på svaren) på flest frågor under flest dagar flitpris. Även här står antalet priser i relation till antalet deltagare. Skulle det behövas någon särskiljning, om flera ligger lika flitmässigt, kan antalet rätta svar fälla avgörandet.

Välkomna!

Röda Jultråden kan kommenteras på Facebook (Röda Jultråden 2019 har en evenemangssida där). Undvik att avslöja för mycket av svaren där, innan varje dags svarstid gått ut, men kommentera och diskutera gärna fritt när facit givits.

Lämna en replik

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>