Raffael Röda Jultrådar 2020 – Testuppgift 2

Raffaels Röda Jultrådar 2020_600

Testuppgift 2


Fredagen den 20 november 2020

Viktigt!
Innan ni börjar med uppgiften, läs först reglerna längst ner på sidan.


Ledtrådar:


A
rrjt2020_Testuppgift 2A_600

 


B
rrjt2020_Testuppgift 2B_600


C

rrjt2020_Testuppgift 2C_600


D
rrjt2020_Testuppgift 2D_600


E

rrjt2020_Testuppgift 2E_600R E G L E R
 för Testuppgifterna (i november)
(läs noga igenom)

Två fredagar (6 och 20 november) publiceras varsin testuppgift. Man har sedan hela veckoslutet på sig fram t o m söndagen kl 24.00 att mejla in sina svar till rjul@kafe-k.se

Inskickat svar får EJ kompletteras eller ändras.

Facit och resultat meddelas sen i början av nästa vecka.

Finns det minst en ljudledtråd i uppgiften, presenteras den också som en film, där samtliga fem ledtrådar ingår.

Poängen som delas ut på testuppgifterna tas INTE med i huvudtävlingen i december, utan ska ses som en hänvisning till hur det hela kommer att fungera och förstås som en värdemätare på hur väl den tävlande klarat sin uppgift.

För övrigt gäller samma regler som för huvudtävlingen i december, se nedan.


R E G L E R (för huvudtävlingen i december)
(läs noga igenom)
Märk väl att inskickade svar EJ får kompletteras eller ändras.
Svar tas emot per mejl till rjul@kafe-k.se fram till kl 23.00 två dagar efter att uppgiften publicerats.

I 8 omgångar (en ny uppgift var tredje dag) med start torsdagen den 3 december 2020 ska det försökas letas jultrådar. Det gäller att hitta den röda tråden (en gemensam nämnare) med hjälp av de ledtrådar man får. Man ska dessutom förklara hur varje ledtråd hänger ihop med den röda tråden (inte ledtrådarna sinsemellan).

Helt rätt svar med godtagbara förklaringar till varje ledtråd ger 10 poäng. Därefter i fallande skala om man har delvis rätt, eller inte kan förklara alla ledtrådarna. Huvudprincipen är att rätt angiven röd tråd (gemensam nämnare) ger 5 poäng och varje rätt förklarad ledtråd ger 1 poäng vardera. Försök förklara hur ledtrådarna hänger samman med den gemensamma nämnaren, så noggrant och utförligt som möjligt. Ett tips: Om det i någon ledtråd visas en bild på en eller flera personer, försök identifiera och namnge personerna. I ljud- och musikklippen ange vad som hörs i dem: person, från vilket sammanhang klippet är hämtat, låt, artist, grupp osv. Inte alltid det behövs, men i många fall kan det vara helt avgörande om det delas ut poäng eller inte.

Några få dagar förekommer också uppgifter som har specialregler, men dessa förklaras i anslutning till själva uppgiften.

Svar ska mejlas in till rjul@kafe-k.se senast kl 23.00 två dagar efter att uppgiften publicerats.
Exempel: På uppgiften publicerad den 3 december, ska svar vara inskickat senast den 5 december kl 23.00
Den 6 december publiceras sen en ny uppgift.

För att inte riskera att svaret inte hinner fram i tid, vänta INTE med att skicka in svaret i sista minuten, eller sista timmen. Det har tidigare hänt att man skickat in för sent. Var ute i god tid!

Viktigt: Mejlat svar får inte ändras eller kompletteras. Ange också ert namn eller nick som kan användas i poängställningslistan.

Julaftonens fråga kan man dock svara på ända fram till och med söndagen den 27 december kl 24.00.

Tillsammans med ny uppgift, publiceras också facit på föregående uppgift hur många poäng som delats ut, samt total poängställning.

Uppgifter som innehåller ljudklipp kan även ses i en eller flera videofilm(er). Anledningen är att ljudspelaren som vi använder här inte fungerar på alla plattformar. Om videospelaren inte fungerar för er, var vänlig meddela det, så skickar jag film- eller ljudfilerna per e-post.

För att Raffael ska få något pris måste han totalt uppnå minst 60 poäng (av 100 möjliga totalt). Det blir olika pris beroende på hur många poäng han tar, enligt denna prisstege:

60 poäng – TresSechzigSextio-priset 
70 poäng – HalvfjerdsSiebzigSjuttio-priset
80 poäng – FirsAchtzigÅttio-priset
90 poäng eller mer – HalvfemsNeunzigNittio-priset

(benämningarna av priserna kommer från de olika talen på danska, tyska och svenska)

Övriga tävlande får också gärna skicka in sina svar på Raffaels Röda Jultrådar och får sina poäng redovisade, men kan INTE vinna några priser i denna tävling.

Välkomna!

Lämna en replik

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>