Kategori K-Akademins alternativa ordlista

K-Akademins ordlista 22/11

ordlista

Var med och bidra till vår alternativa ordlista.

Dagens ord denna uppdatering är

Anklaga – verb – att reparera en trasig sjöfågel

Regler: Ord ska förklaras utan att uppslagsordet (eller del av det) upprepas i ordförklaringen. Man får helt enkelt använda sig av synonymer. Till exempel får ordet andrum inte förklaras som ett rum för änder – inte ens lokal för änder eller rum för sjöfågel.  Den korrekta ordförklaringen bör således vara i stil med lokal för sjöfågel.

Bidrag skickas in till mailadressen mazken@kafe-k...

Se mer