30 april 2011


Ibrödmedsenaputanketchupgrillkorv & älvevann

Det är eldningsförbud här i trakterna så någon majbrasa lär det inte bli ikväll på valborgsmässoafton. Men man kan ju alltid grilla. Grilla särskrivare eller särskrivningar. Eller sära skrivare som de kanske själva skulle kalla sig. Jag funderar över vad särskrivning kan bero på. Här några möjliga orsaker. Inom parantes översätter jag till särskrivska.

Orkeslöshet (ork es lös het)
Kanske är särskrivaren i så dålig kondition att denne inte orkar skriva mer än ett visst antal bokstäver i rad innan det måste tas en mellanslagspaus. (mel lan slags paus) (det är också en slags paus)


Obildning (o bild ning)
Man har svårt att ta till sig skrivregler. Man tittar hellre på bilder och ritar streckgubbar än läser och skriver.


Trots (tro ts)
Som ett sätt att göra uppror mot ihopskrivningsgenerationen (iho ps kriv nings gen er at ion en) Tro? Tsssss!


Bristande språkkänsla (bris tand e språ kk änsla)
Man ser helt enkelt inte att det blir fel. Ingen språkkänsla som säger ifrån. Språket känns inte, känns inte igen.


Engelskavirus (vi rus från eng el skan)
Sjukdomstillstånd där man smittats av engelskans sätt att särskriva där vi i svenskan skriver ihop sammansatta ord.


En mycket enkel regel från websidan skrivihop.nu kanske kan hjälpa i många fall, om man är tveksam hur man ska skriva: "Om det uttalas som ett sammansatt ord skall det också skrivas som ett sammansatt ord!" Under förutsättning att man kan höra att det uttalas som ett sammansatt ord förstås. Annars blir det svårt.

Själv skulle jag vilja lägga till en regel, ett rättesnöre: Är du tveksam om du ska skriva isär eller skriva ihop, skriv ihop! Det kan kanske förhindra det allra värsta. Jag överdriver ofta ihopskrivningarna för att vara på säkra sidan, eller för att protestera mot och kompensera för särskrivningarna.

En annan bra medicin tror jag är att ge exempel på hisnande betydelseförändringar pga särskrivningar. Gärna roliga sådana. Som de klassiska stekta, levande kycklingarna och de bruna, håriga, sjuka sköterskorna. De kassa medarbetarna och de skumma tomtarna. Så sent som idag såg jag rubriken Konst Åkning. Det måste alldeles säkert vara en hänsyftning på den nu aktuella konstrundan. Konsten står stilla och de konstintresserade åker runt för att se på denna stillastående konst. Då borde det vi kallar konståkning egentligen heta åkningskonst, eller hur? Man gör en konst av sättet att åka skridskor.

Färdiggrillat. (För dig grillat)
Valborgsmässoafton. (Val-Borgs mässo afton) Ska finansministern valtala nu igen?

2011 (Tjo, go hund dra el va? Tjo, go tös, en älva?) Sälj hunden om den går på ström! En skön flicka är troligen en älva.

"Fårnt jag en körv så höppar jag i älva." I bröd, med senap på. Ingen ketchup. Älvevann att skölja ner med.

Åsikter och funderingar om särskrivningar och roliga exempel emottages gärna.


Mats KlassonDiskutera, tyck till, associera vidare på funderingen på forumet eller på vår Facebooksida.


Tillbaka till tidigare funderingar