Till arkivet >>>


Konstnärer: Madeleine Dranger och Rolf H Reimers - 1985

I korthet kan man säga att konsten här är undervisande om civilisationens och rikenas historia. Via en tidslinje på 5000 år kan man följa utvecklingen via texter och kartor. Rissne är en av de ljusaste underjordsstationerna i och med de vita väggarna. Detta är dock inte så lyckat eftersom dem smuts som lätt uppstår blir extra synlig.


Detalj från spärrområdets golv


Plattformens ena ände - 3000 f.k.

Kartor berättar om gamla riken och civilisationer samt om dess framsteg.
Dynastiers och stormakters varanden visas på färgade rör längs hela perrongen.

Ju modernare tid, desto fler upptäckter och uppfinningar.

Till arkivet >>>