Ett par skor
        April 2013


Ett par skor på våg. 
Det susar i örat, ögat tåras. 
Haltar sårad till hälften. Ser snett, ser nu det jag inte sett. 
Sussar susande snäckvågigt. 
Sköljs ut i ny vid värld. Vågar mig in igen, längst in i viken.
En sko med åror mot horisonten. En sko med segel mot stranden.


Mats Klasson