frihet

hon ska sjunga sina sånger
högt så ingen hör

hon ska vandra nya stigar
alldeles här utanför

hon ska söka upp sin frihet
och äga den igen

hon ska fortsätta att drömma
nära intill sanningen

 Therese Wennerström